Strona głównaSZKOLENIA DLA BIZNESUKurs na Kwalifikowanych Pracowników Ochrony przygotowuje kursanta do uzyskania wpisu na listę KPOF
Szkolenie dla Barmanów
Szybki podgląd
Pierwszy krok aby zostać  DJ
Szybki podgląd
399,00 zł
„Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji”
Szybki podgląd
2 999,00 zł
Kosmoceutyki - dlaczego warto ich używać
Szybki podgląd
RECEPJONIŚCI - SZTURMOWCY HOTELOWEJ ARMII
Szybki podgląd
Kongres Maksimum Osiągnięć w Biznesie   z Michaelem  Tracy  Bilet Diamond
Szybki podgląd
4 895,40 zł
Ekonomia Behawioralna
Szybki podgląd
Czterech Wspaniałych - Marketing w Internecie - jak skutecznie zarabiać online II Edycja
Szybki podgląd
6 399,00 zł
Pakiet Brązowy - podstawowe narzędzia do prowadzenia firmy
Szybki podgląd
6 399,00 zł
Pakiet Srebny - prawie wszystko co musisz wiedzieć o prowadzeniu firmy
Szybki podgląd
7 999,00 zł
Pakiet Brązowy - podstawowe narzędzia do prowadzenia firmy
Szybki podgląd
6 399,00 zł
Pierwszy krok aby zostać  DJ
Szybki podgląd
399,00 zł
Tworzenie Skutecznej Koncepcji Gastronomicznej z Tadeuszem Mullerem
Szybki podgląd
6 399,00 zł
Kosmoceutyki - dlaczego warto ich używać
Szybki podgląd
Czterech Wspaniałych - Marketing w Internecie - jak skutecznie zarabiać online II Edycja
Szybki podgląd
6 399,00 zł
Szkolenie dla Barmanów
Szybki podgląd

Kurs na Kwalifikowanych Pracowników Ochrony przygotowuje kursanta do uzyskania wpisu na listę KPOF

Producent: HSI Academy
Wysyłka:do 14 dni
Produkt dostępny (20 sztuka)
Waga:0.10 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony kompleksowo przygotowuje kursanta do uzyskania wpisu na listę KPOF (Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej)


Celem kursu jest

przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie głównych technik ochrony: wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, a także znajomość przepisów prawa związanego z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony osób i mienia.


Po ukończeniu szkolenia można podjąć pracę w dowolnej agencji ochrony.

Na kursie zostaną przerobione zagadnienia dotyczące następujących tematów:


Blok ogólnoprawny

Temat I - Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Temat II - Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń

Temat III - Wybrane elementy prawa karnego procesowego

Temat IV - Wybrane elementy prawa cywilnego

Temat V - Wybrane elementy prawa pracy

Temat VI - Wybrane elementy psychologii

Temat VII - Etyka pracownika ochrony

Temat VIII - Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 50 godz.

Blok: ochrona osób

Temat I - Przyczyny zamachu na osoby

Temat II - Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki

Temat III - Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom

Temat IV - Organizacja grupy ochronnej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 30 godz.

Blok: ochrona mienia

Temat I - Ochrona obiektu

Temat II - Ochrona konwojów

Temat III - Techniczne środki zabezpieczenia mienia

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 70 godz.

Blok: wyszkolenie strzeleckie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Temat I - Budowa i zasady działania broni

Temat II - Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią

Temat III - Techniki posługiwania się bronią

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów samokształcenia, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 35 godz.

Blok: samoobrona i techniki interwencyjne

Zajęcia praktyczne

Temat I - Samoobrona

Temat II - Techniki interwencyjne

Realizacja tematyki bloku w ramach samokształcenia, zajęć praktycznych połączonych z pokazem w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

Dla kogo? Kurs kierowany do osób, które:

-chcą rozpocząć prace w zakresie ochrony mienia i osób

-chcą utrwalić dotychczasową wiedzę

-szukają alternatywnej ścieżki zawodowej w ciekawej i różnorodnej dziedzinie

Ten kurs nauczy cię:

- jakie obowiązki masz w ramach pracy ochrony w różnych sferach życia publicznego

- jak reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia swojego i innych

- jak bezpiecznie obsługiwać broń palną

- jak obezwładnić i zatrzymać osobę dokonującej kradzieży

- jak bronić się przed atakiem napastnika wyposażonego w niebezpieczne narzędzia

Spis tematów lekcji:

Blok ogólnoprawny:

I. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia

1. Definicje ustawowe.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.

3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

4. Wewnętrzne służby ochrony – zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

1) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;

2) Kodeks spółek handlowych.

6. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.

7. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.

8. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

9. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.

10. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o ochronie osób i mienia.

11. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

II. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego

1. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.

2. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

3. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

4. Instytucja obrony koniecznej.

5. Instytucja stanu wyższej konieczności.

6. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

7. Przestępstwa przeciwko mieniu.

8. Wykroczenia przeciwko mieniu.

9. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.

10. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.

11. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.

4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

5. Czyny niedozwolone.

6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.

9. Obowiązki pracodawcy.

10. Obowiązki pracownika.

11. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.

12. Czas pracy.

13. Roszczenia ze stosunku pracy.

IV. Wybrane zagadnienia psychologii:

1. Pojęcie psychologii.

2. Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

3. Budowa portretu pamięciowego.

4. Elementy prenegocjacji.

5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

6. Psychologia tłumu.

7. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

V. Etyka pracownika ochrony

1. Podstawowe pojęcia.

2. Katalog praw i wolności człowieka.

3. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

4. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń.

2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Powyższy pakiet kursowy zawiera:

Pełen pakiet zajęć stacjonarnych z zakresu teorii

Pełen pakiet zajęć praktycznych z zakresu samoobrony, strzelectwa, technik interwencyjnych, pomocy przedmedycznej

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do uzyskania wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony.

Kurs składa się na 137 godzin zajęć z zakresu teorii i prawa, a także 108 godzin zajęć praktycznych

Informacje dodatkowe:

Kurs przewidziany jest dla grup 10-20 osób, co umożliwi uważne skupienie się na każdym Uczestniku i jego problemach

Dodanie szkolenia do koszyka i jego zakup  jest forma wstępnego zainteresowania szkoleniem . 
Płatności dokonujemy wyłącznie po ustaleniu terminu i potwierdzeniu przez naszego pracownika 
zebrania grupy 10 osób 


oferujemy nieodpłatne wsparcie polegające na:

• przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,

• obsłudze wszystkich formalności

związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie oraz rozliczeniem dofinansowania,
a także odpłatne (w ramach dofinansowania) zorganizowanie szkolenia.
Warunki dofinansowania zależą od subregionu i prezentują się następująco:


• dofinansowanie na przedsiębiorstwo (weryfikowane po NIP): 25–50 tys. PLN

• 
dofinansowanie udziału 1 pracownika (weryfikowane po PESEL) w usłudze: 4–5 tys. PLN

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków na podstawie

promesy od operatora. Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych lub średnich
przedsiębiorców prowadzących działalność od co najmniej 6 miesięcy oraz ich
pracowników, zatrudnionych przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w wymiarze
odpowiadającym ½ etatu tj. minimum 80 godzin miesięcznie. Kwalifikują się także
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, spełniający powyższe kryteria

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia w 100% przed zatrudnieniem Pracownika . 

wszelkich dodatkowych odpowiedzi udziela opiekun oferty :

Hubert Zdanowicz.
e-mail: zdanowicz@hsiacademy.pl
tel 884 878 532

Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!

Napisz opinię

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

...jest pusty

Producent
Powiadomienia

Kurs na Kwalifikowanych Pracowników Ochrony przygotowuje kursanta do uzyskania wpisu na listę KPOF

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dot. cookies. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.